עלינו בעיתונות

איננו מחפשים כותרות, אנו מחפשים לעשות, אך פה ושם בכל זאת דברים מתגלגלים לעיתונות, הרי כמה מהדברים לפניכם: